פרויקטים בתכנון וביצוע

לחברת הדר דוד מגוון פרויקטיים הנמצאים כרגע בבניה ועתידים להתאכלס בקרוב